Vi er stolte av å være en av Norges eldste møbelbutikker med over 127 års erfaring

FAKTA

  • A. Huseby & Co ble etablert i 1889 av Andreas Huseby
  • Vi har butikk i Oslo og i Asker
  • Vi tilbyr hjemmekonsultasjon med råd og veiledning til deg som ønsker det
  • Klassisk Skandinavisk Design er vårt varemerke

Andreas Nilsen Huseby ble født i Eidsberg 6. Desember 1858, på gården Huseby, som sønn av Nils Gundersen (Huseby) og hustru Tone Marie.

Det later til at Nils drev med møbelsnekring som bigeskjeft og dette kan ha påvirket sønnene. Tre av sønnene, Gustav, Christian og Andreas, ble møbelsnekkere i Kristiania.

Unge Andreas dro egentlig til hovedstaden for å ta middelskoleeksamen og deretter bli dyrlege, men etter eksamen ble det altså møbelsnekkerskolelære for ham også. I byens adressekalender finner vi ham i 1880-årene oppført som snekkersvenn, med bolig i Grüners gate 6, og senere i Steenstrups gate 2 – etter giftemål med Mathea Johnsen fra Nes på Hedemarken i 1886.

Borgerskapsbrev som snekker i Kristiania fikk han i oktober 1889, og i samme år ble altså firmaet grunnlagt: A. Huseby & Co. Snekkermester. Bak dette Co. Sto broren Christian. Firmaets adresse var Youngsgaten 13B med innkjøring fra Vaskeribakken, nå Henrik Ibsens gate.

I protokollen heter det:

”Begyndt Forretningen Høsten 1889 med ca. 800 Kroner i Kapital. Fra Høsten 1889 til Nyt-Aar 1891 en omsetning af Kr. 8.000 med en netto Fortjeneste af Kr. 1.000. I 1891en omsetning af Kr. 10.000 med en netto af Kr. 1.200. Ny-Aar 1892 Beholdning af materialer, Værktøi og Bænke samt ferdige Møbler Kr 1.500 til gode ca Kr. 3.000”.

I dag:

A. Huseby & Co er et av de få Oslo-firmaer som har vært i samme families eie i mer enn hundre år. Selv om tidene skifter har firmaets ledelse tro på at det alltid vil være et marked for kvalitetsmøbler og går med optimisme inn for å fortsette firmaets tradisjoner med sin 1100 kvadratmeter store forretning over 2 etasjer i Møllergata 6.

I September 2015 åpnet A.Huseby & Co Asker i Kirkeveien 220, med ønske om å tilby kompetanse til Asker, Lier, Drammen og Drøbak – alle steder i rask utvikling.

Andreas Nilsen Huseby ble født i Eidsberg 6. Desember 1858, på gården Huseby, som sønn av Nils Gundersen (Huseby) og hustru Tone Marie.

Det later til at Nils drev med møbelsnekring som bigeskjeft og dette kan ha påvirket sønnene. Tre av sønnene, Gustav, Christian og Andreas, ble møbelsnekkere i Kristiania.

Unge Andreas dro egentlig til hovedstaden for å ta middelskoleeksamen og deretter bli dyrlege, men etter eksamen ble det altså møbelsnekkerskolelære for ham også. I byens adressekalender finner vi ham i 1880-årene oppført som snekkersvenn, med bolig i Grüners gate 6, og senere i Steenstrups gate 2 – etter giftemål med Mathea Johnsen fra Nes på Hedemarken i 1886.

Borgerskapsbrev som snekker i Kristiania fikk han i oktober 1889, og i samme år ble altså firmaet grunnlagt: A. Huseby & Co. Snekkermester. Bak dette Co. Sto broren Christian. Firmaets adresse var Youngsgaten 13B med innkjøring fra Vaskeribakken, nå Henrik Ibsens gate.

I protokollen heter det:

”Begyndt Forretningen Høsten 1889 med ca. 800 Kroner i Kapital. Fra Høsten 1889 til Nyt-Aar 1891 en omsetning af Kr. 8.000 med en netto Fortjeneste af Kr. 1.000. I 1891en omsetning af Kr. 10.000 med en netto af Kr. 1.200. Ny-Aar 1892 Beholdning af materialer, Værktøi og Bænke samt ferdige Møbler Kr 1.500 til gode ca Kr. 3.000”.

I dag:

A. Huseby & Co er et av de få Oslo-firmaer som har vært i samme families eie i mer enn hundre år. Selv om tidene skifter har firmaets ledelse tro på at det alltid vil være et marked for kvalitetsmøbler og går med optimisme inn for å fortsette firmaets tradisjoner med sin 1100 kvadratmeter store forretning over 2 etasjer i Møllergata 6.

I September 2015 åpnet A.Huseby & Co Asker i Kirkeveien 220, med ønske om å tilby kompetanse til Asker, Lier, Drammen og Drøbak – alle steder i rask utvikling.

FAKTA

  • A. Huseby & Co ble etablert i 1889 av Andreas Huseby
  • Vi har butikk i Oslo og i Asker
  • Vi tilbyr hjemmekonsultasjon med råd og veiledning til deg som ønsker det
  • Klassisk Skandinavisk Design er vårt varemerke